POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal IMPORTANT, prin urmare vom indrepta eforturile noastre catre prelucrarea datelor tale în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele tale cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care te rugam sa verificati periodic continutul acestei Politici de Confidentialitate.

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Sunt Rodica Obancea Coach (entitate juridical) Pentru ca sunt deschișa să aflu opiniile tale, precum și să îți furnizez orice informații suplimentare de care ai putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor tale, te încurajez să ma contactezi direct, in legatura cu protecția datelor la adresa de e-mail  sau prin poștă sau curier la adresa: Comuna 1 Decembrie str. 13, nr. 17, judet Ilfov – cu mențiunea: în atenția Rodica Obancea Coach, responsabila cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În general, colectăm datele tale cu caracter personal direct de la tine, astfel încât ai controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferi. Cu titlul de exemplu, primim informații de la tine astfel: Când faci o rezervare pentru o sesiune de coaching (pe pagina https://rodicaobancea.ro/rezerva-sesiune/ ), ne transmiți: numele și prenumele, orașul, adresa de e-mail, numărul de telefon pentru a te putea contacta in vederea desfasurarii sesiunii de coaching solicitata; Când te înscrii pentru newsleetrul meu, https://rodicaobancea.ro  furnizezi aceleași informații. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării

Vom utiliza datele tale cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru a beneficia de informare despre serviciile de coaching si a derula acesta aceste servicii.

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Asigurarea serviciilor de suport.

b) Oferirea de răspunsuri la întrebările tale cu privire la proiectele de interes pentru tine și serviciile mele de coaching sau ale partenerilor mei.

c) Achiziționarea unui serviciu de la partenerii mei.

Prelucrarea datelor tale. pentru aceste scopuri, este, în cele mai multe cazuri, necesară pentru încheierea și executarea unui contract între tine și partenerii mei, ca entitati juridice. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Pentru îmbunătățirea serviciilor și relevanței resurselor primite de la mine

Imi doresc în permanență să îți ofer cea mai bună experiență online, atât pentru informare, cât și în momentul rezervării unei sesiuni de coaching. Pentru aceasta, pot colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul tău de utilizator, te pot invita să completezi chestionare de satisfacție. Imi întemeiez aceste activități pe interesul meu legitim de a desfășura activități relevante pentru obiectivele tale legate de dezvoltarea personala si profesionala, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile tale. fundamentale să nu fie afectate.

Pentru marketing

Vrea să te țin la curent cu privire la cele mai bune oportunități pentru resursele care te interesează. În acest sens, îți pot trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail, SMS, telefonic) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la resurse similare sau complementare cu cele pe care le-ai accesat, informații referitoare la noutățile serviciilor si programelor de coaching, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi proiecte realizate de mine. Pentru a-ți pune la dispoziție informații de interes pentru tine, putem folosi anumite date cu privire la comportamentul tău ca utilizator al site-ului.  Ma asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților tale și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra ta și nu te afectează similar într-o măsură semnificativă. În cele mai multe cazuri, imi întemeiez comunicările de marketing pe consimțământul tău prealabil.

Te poți răzgândi și poți retrage consimțământul în orice moment, prin:

a) Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primești de la mine

b) Contactarea mea folosind detaliile de contact descrise mai sus. Imi poți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să opresc prelucrarea datelor tale cu caracter personal în scop de promovare, urmând să dau curs cererii tale in maxim 48 de ore de la solicitare.

Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care voi folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

a) Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei rodicaobancea.ro față de atacuri cibernetice:

b) Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

c) Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul meu legitim de a imi  proteja practica de coaching, fiind înțeles că ma asigur că toate măsurile pe care le iau garantează un echilibru între interesele mele și drepturile și libertățile tale fundamentale. De asemenea, în anumite cazuri imi întemeiez prelucrarea pe dispoziții legale cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislația aplicabilă în aceasta materie.

Cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal

Ca regulă generală, voi stoca datele tale cu caracter personal cât timp este necesar pentru implementarea serviciului de coaching dorit sau, in cazul newsletterului, pana cand alegi sa te dezabonezi.  Poți să  soliciți oricând ștergerea anumitor informații sau scoaterea ta din baza de datei și voi da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior stergerii tale, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele tale cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale tale următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de formare și antrenare a tuturor profesioniștilor înscriși în aceasta baza de dete pentru a primi informații de la mine. În cazul în care imi revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Protejăm securitatea datelor tale cu caracter personal

Ma angajez să asigur securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor tehnice prin folosirea platformei wordpress pentru realizarea website-ului.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele tale cu caracter personal, îți atrag atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe parți neautorizate. Nu pot fi responsabilia pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul meu.

CE DREPTURI AI

Regulamentul general privind protecția datelor recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele tale cu caracter personal. Poți solicita accesul la datele tale, corectarea oricăror greșeli din fișierele mele și/sau te poți opune prelucrării datelor tale cu caracter personal. De asemenea, îți poți exercita dreptul de a face o plângere autorității de supraveghere competente sau de a te adresa justiției. După caz, poți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor tale și dreptul la portabilitatea datelor.

Mai multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului prezentat mai jos.

Pentru a-ți putea exercita drepturile, ma poți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus. Te rugăm să reții următoarele aspecte dacă dorești să îți exerciți aceste drepturi:

Identitate

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, te rugam sa ne transmiți cererile tale cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail pe care ai transmis-o către noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a-ți verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității tale.

Onorarii

Nu voi solicita o taxă pentru a-ți exercita vreun drept în ceea ce privește datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea ta de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă. Te vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a-ți soluționa cererea.

Durata de răspuns

Imi propun să răspund la orice solicitări valide în termen de maximum 48 de ore calculate in termenul zilelor lucrătoare, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum o lună calendaristica. Vă voi anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de 48 de ore. S-ar putea să vă întreb dacă puteți să imi spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ma va ajuta să acționez mai repede si sa scurtez timpul de răspuns la solicitarea ta.

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respect o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate:

Accesul    

Puteți să imi cereți:

 • să confirmăm dacă îți prelucrez datele cu caracter personal;
 • să îți pun la dispoziție o copie a acestor date;
 • să îti ofer alte informații despre datele tale cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le am, la ce le folosesc, cui i le divulg, dacă le transfer și cum le protejez, cât timp le păstrez, ce drepturi ai, cum poți face o plângere, de unde am obținut datele tale, în măsura în care informațiile nu ți-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea  

Imi poți cere să rectific sau să completez datele tale cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încerc să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor    

Imi poți cere să îți șterg datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • ți-ai retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • dai curs unui drept legal de a te opune; sau
 • acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • imi revine o obligație legală în acest sens.

Nu am obligația de a ma conforma solicitării tale de ștergere a datelor tale cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor tale cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu sunt obligați să respectăm solicitarea ta de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care ți-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor    

Imi poți cere să restricționez prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 • acuratețea lor este contestată, pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau
 • prelucrarea este ilegală, dar nu dorești ca datele să fie șterse; sau
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar ai nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • ți-ai exercitat dreptul de a te opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Pot continua să folosesc datele tale cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • am consimțământul tău; sau
 • pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • pentru a proteja drepturile Rodica Obancea Coach sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor    

Imi poți cere să îți furnizez datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 • prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau pe încheierea sau executarea unui contract cu tine și
 • prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția  

Te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului meu legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de promovare directa, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate    

Poți cere să nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 • produce efecte juridice cu privire la tine; sau
 • te afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • imi este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu tine;
 • este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale; sau
 • se bazează pe consimțământul tău explicit.

Plângeri    

Ai dreptul să depui o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

TE INVITAM SĂ NE COMUNICI CERINȚELE TALE

Fără a-ți afecta dreptul tău de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, te rugăm să ne contactezi în prealabil, și îți promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Astfel că doresc să îți reamintim faptul ca ma poți contacta în orice moment, ca  responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitării tale la contactele de mai jos.

CONTACT PENTRU CHESTIUNI LEGATE DE CONFIDENȚIALITATEA DATELOR TALE:

Prin e-mail la adresa:  rodica@rodicaobancea.ro sau

Prin poștă sau curier la adresa:  Comuna 1 Decembrie Str.13, nr 17, judet Ilfov, cu mențiunea: în atenția responsabilului Rodica Obancea Coach cu protecția datelor.